1. Grup yönetimini ve “dalga etkisi’ni vurgulayarak öğretmenin tepkilerinin ve model olmasının öğrencilerin dolaylı öğrenmelerine verebileceğini, diğer öğrencilerin davranış­larını düzeltmelerine yol açacağını vurgulayan disiplin modelidir. Dalga etkisi yöntemini uygula­yarak gelecekte ortaya çıkacak aynı ya da benzer problemler önlenmelidir. Bu süreçte öğrencinin yanlışını görmesi ve yerine ne yapması gerektiğini bilmesi önemli görülür. Bundan dolayı açıklık ve kararlılık en önemli unsur olarak görülmelidir (Moore, 2000).