1. “insanın işi sevmeyen ve işten kaçma yollarını arayan,sorumluluktan kaçan, yönetilmeyi tercih eden, güvenliği ön planda tutan bu açıdan örgütün amaçları doğrultusunda çaba göstermeleri için zorlanmaları, denetlenmeleri,yönetilmeleri ve ceza ile korkutulmaları gerektiğini ileri süren bir kuramdır” (Canman, 1993,s. 166).