1. Küçük gruplar halinde ekip çalışması ya da proje çalışmalarının yapılabi­leceği, iletişimin güçlü olduğu, grup çalışması gerektiren derslerde uygulanan oturma düzenidir. (Arı ve Deniz. 2006).