1. Sınıf ortamında öğretmen tarafından oluşturulan, öğrenci öğretmen iletişiminde en önemli boyutlarından birini meydana getiren, daha çok öğretmenin ne yaptığı ile değil de na­sıl yaptığı ile ilgili oluşan atmosferdir. (Güçlü, 2007) Sınıf yönetimi. Ed. Leyla küçükahmet), Ankara: Nö­bet yayınları.) Sınıf ortamındaki havanın onaylayın ya da reddedici olması sınıfta disiplinin sağlanma­sını ve performansın yüksetilmesini destekler ya da engeller (Arı ve Deniz. 2006).