1. Güç, üstünlük, baskı ve eleştiri otoriter liderlik yaklaşımının en önemli özellikle­rinin vurgulandığı öğretmen tipidir (Moore, 2000). Sınıf yönetimi sürecinde otoriter lider konunumunda otan öğretmenler öğrenci davranışlarını kontrol etmek, sert bir ses tonu ile korku salarak itaati sağla­ma yoluna giderler (Moore, 2000).