1. Öğrencilerin sözlü ifadelerinin yanında sözsüz davranışlarına da dikkat edilme­si, öğrenciyi kabul edici davranışta bulunulmasıdır (Arı ve Deniz 2006).Risk altındaki öğrenciler: Toplum, aile, okul gibi kaynaklardan yeterince destek alamayan veya ken­di özelliklerinden dolayı okulda başarısızlık yaşama olasılığı olan öğrencilerdir (Slavin, 2013