1.  Karşı taraftan saldırı algılayan bireyin geçmiş yaşantısında çok sık saldırgan tu­tuma maruz kalmış olan kişilere yönelik olarak savunma durumuna geçmesidir (Bozdoğan, 2004).