1. “Bir durum, oluşum ya da davranışa karşı hedefler belirlenerek tepki gösterilmesini içerir, istenen duruma dönüşü sağlamak için genellikle ödül ve ceza türü yaptırımları içerir şekil­de kullanılmaktadır. “(Ed.Ağaoğlu, 2009,s. 5) istenmeyen bir duruma tepki olan bu modeldeki etkinlikler, duygusal olmamalı, tepki, istenen sonuca götürücü şekilde düzenlenmelidir. ‘ (Ed.Ağaoğlu, 2009, s. 5)