1. Öğrenci öğretmen arasında iletişimin sağlandığı, yapılan etkinliklerin tüm sınıfça izlendiği, çoğunlukla büyük grup tartışması sürecinde kullanılan oturma düzenidir (Arı ve Deniz 2006).