1.  “Bireyin grubun istek ve beklentilerine göre davranışını değiştirmesidir“(Ed.Ağaoğlu, 2009,s.l8).
Reklamlar