1.  İnsanın yalnızca iyi ya da yalnızca kötü diye ele alınarak tanımlanamayacağını, insanın her şeyden önce tarafsız olarak ele alınması gerektiğini, insanın bilişsel bir varlık ola­rak düşünme, olaylara yönelik karar verme ve hedefe ulaşmak için güdülenme becerilerine sahip olduğunu, insanı güdüleyen asıl faktörün içinde bulunulan bağlam (ortam) olduğunu ileri süren ku­ramdır (Eren, 2001).