1. Bilişsel olarak dinlemenin yanısıra duygularla da dinlemeyi içeren bir kavramdır (Moore, 2000). Dinleyenlerin verdikleri karşılıklar, mesajın hem içerik hem de duygusal unsurlarını yansı­tır. Yansıtıcı dinleme konuşanın hissettiği gibi hissetmeye yönelik ciddi ve samimi bir girişimdir (Moo­re, 2000)