1. Bireyin kendi kendini ve düşüncelerini analiz etme eğilimidir” (Slavin,2013).
Reklamlar