1. Bireylerin başarı ya da başarısızlıklarının nedenlerini nasıl açıkladıklarına odak­lanan motivasyon kuramlarıdır (Slavin, 2013).