1. Derse başlamaya hazır olmaya ilişkin öğrenci tutumlarıdır (Slavin, 2013). (Açıkgöz, K.2009).