KLASİK SÖMÜRGE ANLAYIŞININ SONA ERMESİ

PAKİSTAN

 • Pakistan bağımsızlık lideri Muhammed Ali Cinnah İngiltere’ye karşı bağımsızlık mücadelesi vermiştir.
 • 1947’de K.Hindistan İngiltere tarafından boşaltılınca Pakistan ve Bangladeş kurulmuştur.
 • Pakistan’ın ilk devlet başkanı

HİNDİSTAN

 • İngiltere’ye karşı bağımsızlık mücadelesi vermiştir.
 • Bağımsızlık lideri Mahatma Gandh’tır.
 • Kötülüğe karşı aktif ama şiddet içermeyen direniş felsefesinin örgütüdür.
 • Hinduların lideri haline gelmiştir.
 • Hindularla Müslümanlar arasında çatışmalar yaşanmıştır.
 • Fanatik bir Hindu tarafından öldürüldü.
 • 1947’de bağımsız oldu.

 2.DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA BAĞIMSIZLIK KAZANAN BAZI DEVLETLER

 • Seylan (1948)- İngiltere
 • Birmanya (1948)- İngiltere
 • Endonezya (1945)- Hollanda
 • Fas (1956) Fransa
 • Tunus (1958)- Fransa
 • Cezayir (1962)- Fransa
 • Sudan (1956)- İngiltere
 • Somali (1960)- İngiltere – İtalya
 • Nijer (1958)- Fransa
 • Gine (1960)- Fransa
 • Libya (1951)- Fransa – İngiltere

YUMUŞAMA DÖNEMİ(DETANT)

 • Soğuk savaş döneminde doğu-batı ilişkilerinde çatışma ve gerginliğin azaldığı tarihi süreçtir.
 • Yumuşama döneminin temeli ABD Başkanı Kennedy ve SSCB Başkanı Kruşçev’in 1961’de yaptıkları görüşmede atılmıştır.
 • Çin-ABD ilişkilerinin kurulmasında spor etkili olmuştur.(Ping-Pong Diplomasisi)
 • ABD Başkanı Nixon 1972’de Pekin’e yaptığı tarihi ziyaret aralarındaki ilişkinin yumuşamasına neden olmuştur.

BANDUNG KONFERANSI BAĞLANTISIZLIK HAREKETİ(1955)

 • Endonezya’nın Bandung şehrinde toplanılmıştır.
 • AMACI: Bağımsızlıklarını yeni kazanan Asya ve Afrika ülkelerinin ABD ve SSCB karşısında varlıklarını korumak için toplanılan birlik ve dayanışma konferansıdır. Yugoslavya (Tito), Mısır (Nasır), Hindistan(Nehru) öncülüğünde toplanmışlardır.

SALT1 ve SALT2 Antlaşmaları

 • Nükleer silahların sınırlandırılmasıdır.
 • 1972’de ABD(Nixon)-SSCB(Brejnev) SALT 1 ‘i imzalamışlardır.
 • SSCB’nin Afganistan’ı işgal etmesi üzerine ABD Senatosu Salt 2’yi onaylamadı.

AVRUPA GÜVENLİK İŞBİRLİĞİ KONFERANSI(AGİK)

 • 1973’te Türkiye’nin de içinde olduğu 35 ülkenin katılımıyla Avrupa’da güvenlik ve işbirliği oluşturma amacıyla bir dizi konferanslar organizasyonudur.
 • 1975’te ABD-Kanada ile 33 Avrupa ülkesi (Arnavutluk hariç) Helsinki Nihai Senedi imzalanmıştır.

Helsinki Nihai Senedi

 • Sorunların barışçı yollarla çözülmesi
 • İç işlerine karışmama
 • Devletin toprak bütünlüğünü koruma
 • Sınırların ihlal edilmesine son
 • Egemenlik haklarına saygı
 • Daha sonra Belgrat – Madrid – Viyana ve Helsinki’de toplanılmıştır.
 • Demokratikleşme yolunda önemli adımlardan biri olarak değerlendirilir.

Helsinki Nihai Senedi, ABD ve SSCB arasındaki yumuşamanın Avrupa’ya taşınmasına ve Avrupa’da bir barış havasına neden olmuştur.

AVRUPA BİRLİĞİ ÖRGÜTÜ(1963)

 • Yeni bağımsız olan Afrika ülkeleri bir araya gelerek bloklar karşısında kendi sorunlarına kendileri çözüm bulmak adına kurulan örgüttür.

SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİ VE TÜRKİYE

Adnan MENDERES döneminde yaşanan önemli gelişmeler:

 • Atatürk’ün na’şı Etnografya Müzesinden Anıtkabir’e taşındı.
 • Ezan Türkçeden Arapçaya çevrildi.
 • Devlet dairelerinde Atatürk’ün resminin asılması sağlandı.
 • Millet partisi kapatıldı.
 • CHP’nin mal varlığına el konuldu.
 • Köy Enstitüleri ve Halkevleri kapatıldı.
 • Karadeniz Teknik Üniversitesi, Ege Üniversitesi, ODTÜ, Atatürk Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi açıldı.
 • Hürriyet Partisi kuruldu.
 • 6-7 Eylül olayları yaşandı.
 • Kıbrıs olayları başladı. 1959 yılında Bağımsız Kıbrıs Devleti kuruldu. Kıbrıs’ta Türklere karşı faaliyette bulunan EOKA‘ya karşı Milli Mukavemet Teşkilatı ve Volkan Teşkilatı kuruldu.
 • Atatürk aleyhine işlenen suçlar kanunu çıkarıldı.

SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİ TÜRKİYE’DE Kİ SİYASİ GELİŞMELER

 • İlk muhalefet partisi MKP(Milli Kalkınma Partisi-Nuri Demirağ) kuruldu.-1945
 • Bir grup CHP milletvekili parti programı ve kanunlarda değişikliği öngören teklifleri (Dörtlü Takrir) reddedilince ayrıldı ve DP(Demokrat Parti)’yi kurdular.(1946)
 • DÖRTLÜ TAKRİR: Adnan Menderes, Refik Koraltan, Celal Bayar, Fuat Köprülü.
 • Millet Partisi (MP) 1948’de kuruldu.(Osman Bölükbaşı)
 • 1946 seçimleriyle CHP hükümeti kurdu.

(Tek Dereceli Seçim+Açık Oy+Gizli Sayım)

1946 Seçimleri şaibeli seçim olarak da anılmıştır.

 • 1950 seçimlerini (CHP+MP+DP) DP (Demokrat Parti) kazandı. (Tek Dereceli Seçim+Gizli Oy+Açık Sayım)

Seçimler sonrasında Demokrat Parti %52 oy oranı ile hükümeti kurdu ve bu tarih Beyaz Devrim olarak anıldı.

 • Başbakan: Adnan Menderes
 • Cumhurbaşkanı: Celal Bayar

1960 yılında TSK askeri bir darbeyle yönetime el koyarak Adnan Menderes- F. Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan idam edildi.

İsmet İnönü’nün cumhurbaşkanlığı döneminde (1939-1950) çıkarılan kanunlar:

 • Milli Koruma Kanunu
 • Varlık Vergisi Kanunu
 • Toprak Mahsulleri Kanunu
 • Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu

SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİ TÜRKİYE’DE Kİ EKONOMİK GELİŞMELER

 • 1947’de IMF ve Dünya Bankası gibi kuruluşlara üyelik kabul edildi.
 • OEECD-Avrupa İktisadi İşbirliği Örgütüne üye olundu.
 • 1960’da DPT(Devlet Planlama Teşkilatı) kurularak planlı ekonomiye geçildi.
 • Marshall yardımlarıyla desteklenen tarım gelişme gösteren alanlardan biri oldu.
 • 1958’de hükümetin dış borca duyduğu gereksinim sonucu IMF’den dış borç alındı.

SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİ TÜRKİYE’DE Kİ SOSYAL KÜLTÜREL GELİŞMELER

 • Köyden kente göçler artmış, kentleşme hızlanmış.
 • Rock and Roll gibi müzik türleri Türkiye’yi de etkisi altına almaya başladı.
 • Hisarcılar Grubu ortaya çıktı.(Sanatçı Bağımsızlığı-Yaşayan dil-Milli sanat)
 • Verem hastaneleri, Ankara ebe ve hemşire okulu açıldı.
 • Halk evleri, köy enstitüleri kapatıldı.
 • Zeki Müren, Neşet Ertaş, Müzeyyen Senar dönemin ünlü sanatçılarıdır.

SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI

 •  Batı bloğuna yakın bir politika izlenmiştir.
 • 1949 yılında AVRUPA KONSEYİ’ne üye olundu.
 • 1952 yılında NATO’ya üye olundu.
 • 1953 yılında BALKAN PAKTI’na üye olundu.
 • Türkiye, Yunanistan ve Yugoslavya siyasi işbirliği ve karşılıklı yardım antlaşması.
 • 1955 yılında BAĞDAT PAKTI’na üye olundu.
 • 1959 yılında AET’ye üye olunmak için başvuruldu.
Benzer bir yazımız:  Soğuk Savaş Dönemi Ders Notları-1