Somut raslantısallık nedir?

  1. Gregore’a göre varlık ve olayları algılamada duyu organlarını kullanarak bilgile­ri elde etme ve elde edilen bilgileri zihine yerleştirmede herhangi bir sıralamaya gitmeden ran­dom usulü olarak bireyin ihtiyaç durumlarına göre seçme,düzenleme ve kullanılma özelliğine sa­hip bireylerde görülen öğrenme stilidir (Duman, 2008). Ardışık zihinsel düzenleme yeteneği bilgilerin düzenli ve aşama aşama zihne yerleştirilmesi yeteneğidir (Duman, 2008).
Bir cevap yazın Cevabı iptal et0