Soru-cevap tekniği nedir?

  1. Öğrencilere düşünme ve konuşma alışkanlıklarını kazandırma bakımından olduk­ça önemli görülen her dersin öğretiminde sıkça kullanılan bir tekniktir (Sevindik,2010).
  2. Soru-cevap tek­niği öğrencinin konuyu anlayıp anlamadığını kontrol etmeye yarayan ve sözel etkileşimi gerektiren bir tekniktir. Soruyu sorduktan sonra, düşünmek için zaman verilmeli, öğrenciler de soru sormaya özendiril­meli, doğru cevapların verilmesi için ipuçları kullanılmalı ya da ek sorular sorulmalıdır (Sevindik, 2010)
  3. Sorular iyi yapılandırılmış ve not verme amacı gütmemelidir.
Bir cevap yazın 0