Sosyal beceriler nedir?

  1. Öğrencilerin sosyal becerilerinin gelişimlerine imkan verebilmeyi, süreçte liderlik, empati, uzlaşma, dayanışma, yardımlaşma becerilerinin gelişiminin sağlanmasına katkıda bulun­mayı önemli gören iş birlikli öğretim ilkesidir (Açıkgöz, 2009).
Benzer bir yazımız:  Probleme dayalı öğrenme nedir?
Bir cevap yazın 0