1. Vygotsky tarafından ortaya atılmış bir kavramdır.
  2.  Bilişsel gelişimde sosyal etkileşimin, sosyal ve kültürel öğelerin etkisinin varlığını ileri süren görüştür (Ocak,2008).
  3. Vygotsky a göre 4 temel ilkesi vardır.

    1- Öğrenme ve bilişsel gelişim sosyal ve işbirlikli bir etkinliktir.

    2- Yakınsal gelişim alanı (zone of proximal development) program yapma ve ders planlaması için bir kılavuz niteliğindedir.

    3- Öğrenme ve bilgi kavramları gerçek dünyadan farklı olamaz.

    4- Çocuğun okul içi ve okul dışı deneyimleri birbirleriyle ilişkili olmalıdır.

Benzer bir yazımız:  Proje tabanlı öğrenme nedir?