KPSS eğitim bilimleri sınavında sıkça bu konudan soru gelmektedir. Günümüz şartlarında örgün eğitim kurumlarında en çok uygulanan öğretim modelidir.

Sunuş yoluyla öğretim nedir?

 • Bilgilerin keşfedilmesinden çok hazır alınması, işin uzmanı olan kişi tara­fından aktarılması, konunun genel çerçevesi belirlendikten sonra genelden özele doğru bilginin aktarıldığı süreçtir (Arslan,2007).

  Sunuş yoluyla öğretim stratejisinin özellikleri nelerdir?

  Eğitim kartları - Sunuş yoluyla öğretim
  Sunuş yoluyla öğretim stratejisi
 • Ausubel tarafından bilişsel kuram temel alınarak geliştirilmiştir.
 • Öğretmen merkezli bir öğrenme metodudur.
 • Öğrenciye bilişsel alanın bilgi; duyuşsal alanın alma ve tepkide bulunma; devinişsel alanın uyarılma basamağındaki davranışlar kazandırılabilir.*
 • Genellikle anlatım yöntemi kullanılırken yanında soru-cevap ve gösteri teknikleri de kullanılır.
 • Ön organize ediciler dersin başında verilirler. Ön organize edicilerin temel amacı ise yeni bilgilere temel oluşturmaktır. (KPSS’de çıkmış bilgi)
 • Dersin ilerleyen aşamalarında örgütleyiciler kullanılır.
 • Kalabalık sınıflarda ve sosyal, sözel konularda ağırlıklı olarak kullanılır.
 • Tümdengelim metodu kullanılır.
 • Az zamanda çok şey anlatıldığı için ekonomiktir.
 • Genelden özele doğru aktarım yapılır.
 • Anlamlı öğrenme sağlanır.
  (Yeni bilgilerin önceki bilgilerle ilişkilendirilip, kendi içerisinde de tutarlılık olması durumuna anlamlı öğrenme denir.) (KPSS)
 • Önkoşul öğrenmeler gerçekleştirilir.

  Sunuş yoluyla ders nasıl işlenir?

  • Öğretmen ilke(kural)  ve genellemelerini açıklar.(Temel kavramlar burada açıklanır.)
  • Öğretmen kavramları tanımlar. (Alt kavramları açıklanır.)
  • Öğretmen konuyla ilgili örnek verir.
  • Öğretmen konuyla ilgili olmayan zıt örnek verir.
  • Öğrenciler kendi örneklerini verir.
  • Öğretmen konuyu özetler.
  • Öğretmen dersi değerlendirir. Nesnel ve sonuca yönelik değerlendirme yapılır.

Kaynak:

*Erişim tarihi: Şubat 2020, h ttp://www.ozelogretim.hacettepe.edu.tr/grup3/anlatim.php

Benzer bir yazımız:  İmgesel öğrenenler nedir?