Sunuş yoluyla öğretim stratejisi nedir?

(No Ratings Yet)
Loading...

Sunuş yoluyla öğretim stratejisinden KPSS eğitim bilimleri sınavında sıkça bu konudan soru gelmektedir. Günümüz şartlarında örgün eğitim kurumlarında en çok uygulanan öğretim modelidir.

Sunuş yoluyla öğretim stratejisinin özellikleri nelerdir?

Ausubel tarafından bilişsel kuram temel alınarak geliştirilmiştir. Öğretmen merkezli bir öğrenme metodu ve stratejisidir. Bu strateji ile öğrenciye bilişsel alanın bilgi; duyuşsal alanın alma ve tepkide bulunma; devinişsel alanın uyarılma basamağındaki davranışlar kazandırılabilir.

Sunuş yoluyla öğretim stratejisinde ön organize ediciler ve örgütleyiler sıklıkla kullanılmaktadır. Ön organize ediciler dersin başına verilerek öğrenciler hedeften haberdar edilir ve konunun çerçevesi çizilir. Dersin ilerleyen bölümlerinde ise örgütleyiciler kullanılarak eski bilgilerle yeni bilgiler arasındaki ilişkiler kurulur. Konular arasında kurulan bu bağlar anlamlı öğrenmeyi sağlar. Sunuş yoluyla öğretim stratejisi genellikle kalabalık sınıflarda ve sosyal, sözel konularda ağırlıklı olarak kullanılır.

Öğrencilerin kavram kargaşası yaşadığı durumlarda örgütleyiciler verilmelidir.

Genellikle anlatım yöntemi kullanılırken yanında soru-cevap ve gösteri teknikleri de kullanılır.

Erişim tarihi: Şubat 2020, Özel Öğretim

Konuların öğrenciye akışı genelden özele yani tümdengelim yöntemi kullanılır.

Kavram haritalarına sıklıkla yer verilen bu öğretim stratejisi az zamanda çok şey anlatıldığı için ekonomik ilkesine de uymaktadır.

Anlamlı öğrenme nedir?

Yeni bilgilerin önceki bilgilerle ilişkilendirilip, kendi içerisinde de tutarlılık olması durumuna anlamlı öğrenme denir. KPSS’de ise anlamlı öğrenme yeni bilgiye temel oluşturmak olarak tanımlanmıştır.

Sunuş yoluyla öğretim stratejisi

Sunuş yoluyla ders nasıl işlenir?

  • Öğretmen ilke(kural)  ve genellemelerini açıklar.(Temel kavramlar burada açıklanır.)
  • Öğretmen kavramları tanımlar. (Alt kavramları açıklanır.)
  • Öğretmen konuyla ilgili örnek verir.
  • Öğretmen konuyla ilgili olmayan zıt örnek verir.
  • Öğrenciler kendi örneklerini verir.
  • Öğretmen konuyu özetler.
  • Öğretmen dersi değerlendirir. Nesnel ve sonuca yönelik değerlendirme yapılır.
Sunuş yoluyla öğretim stratejisi nedir? YAPILAN YORUMLAR
Cevabı iptal etmek için tıklayın.

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

Exit mobile version