Girme, Dikkat çekme (engage) basamağı nedir?

5E modelinde konuya ilişkin dikkat çekme, ilgi uyandırma, öğrenci önbilgilerini açığa çıkarma, kavram yanılgılarını belirleme etkinliklerinin gerçekleştiği süreçtir (Senemoğlu, 2009).5e modeli giriş bölümünde ön bilgilere erişim sağlanır, merak uyandırılır, öğrencilere ”neden” sorusu sordurulur, öğrenciler motive edilir ve öğrencilerin ilgisi çekilir.

Derinleştirme (Elaborate) nedir?

5E modelinde öğrencilerin kazanımlarını elde ettikleri kavram ve becerileri­ni yeni durumlara uyarlamaları, aktarmaları ve transfer etmelerini içeren bir süreçtir (Senemoğlu,2009). 5E modelinin genel şeması: