Beyaz şapka nedir?

Net bilgilerin sunulduğu, tarafsız, duyguları katmadan konuya yaklaşıldığı, görüşülen konu ile ilgili net...