Açıklama(Explain) nedir? Hangi modelde yer alır?

5E modelinde keşfedilen bilgilerin tartışıldığı, açıklandığı, ilke ve genellemelere ulaşıldığı aşamadır (Senemoğlu,2007).