Akademik benlik tasarımı nedir?

Bireyin akademik yönü baskın olan bir işte başarılı olacağına inanma ve kendine güvenme...