Akronim (Kısaltma) nedir ?

“Öğrenilecek metinlerin, şiirlerin, ilkelerin ilk harfleriyle kısaltmalar oluşturma tekniğine denir” (Öğrenme psikolojisi, 2013)....