Aktif (Etkin) katılım nedir?

Öğrencinin kendisine sağlanan ipuçlarıyla derse aktif olarak katılması, öğretim ya­şantılarıyla doğrudan etkileşime girerek...