Yapılandırmacılık nedir?

Ön bilgiler ile yeni bilgilerin bir araya gelerek yeni zihin şemalarının kurulması,deneyimlere dayalı...