Etkin katılım nedir?

Öğrenme öğretme sürecinde öğrenme işinin öğrenci tarafından gerçekleştirilmesi, öğ­rencinin sürecin merkezinde yer alarak...