İçsel pekiştirme nedir?

Psikolog Albert Bandura’nın ortaya attığı bir kavramdır. Bireyin kendi belirlediği amaçlarına ulaşma ve...