Algo-heuristik kuram nedir?

 Hedef ve konuların öğreciye sunulması, kavramlar açıklanması, önce materyaller ve sonra da yönlendirilmiş...