Hedeften haberdar etme nedir?

Ele alınacak olan dersin sonunda elde edilecek kazanımları vurgulama, öğrenciyi beklentiye sokma ve...