Sunuş yoluyla öğrenme nedir?

Bilgilerin keşfedilmesinden çok hazır alınması, işin uzmanı olan kişi tara­fından aktarılması, konunun genel çerçevesi belirlendikten sonra genelden özele doğru bilginin aktarıldığı süreçtir (Arslan,2007). Ausubel tarafından bilişsel kuram temel alınarak geliştirilmiştir. Öğretmen merkezli bir öğrenme metodudur. Kalabalık sınıflarda ve sosyal, sözel konularda ağırlıklı kullanılır. Az zamanda çok şey anlatıldığı için ekonomiktir. Genelden özele doğru aktarım yapılır. […]

Ön Örgütleyiciler nedir?

Sistemli olarak ilk defa Ausubel tarafından ortaya konmuştur. Ausubel, öğrenmenin kalıcı ve anlamlı olabilmesi için öğrencinin halihazırda bildikleriyle öğretime başlanmasının gerekliliğini savunmuştur. Yeni öğrenilecek bilgi ile öğrencinin kendi bildikleri arasında köprü kurulmasının ön örgütleyiciler aracılığıyla sağlanabileceğini vurgulamıştır (Ausubel, 1963). Öğrenenlerin öğrenme malzemesi ile varolan bilişsel yapıları arasında köprü görecek yeni bir bilişsel yapı oluşturarak öğrenenin […]

Anlamlı öğrenme nedir?

Örgütleyiciler yardımı ile basitten karmaşığa düzenlenmiş içeriğin ön öğ­renmeler ile öğrenilecek malzeme arasında bağ kurulmasına olanak tanıyarak benzerlik ve fark­lılıkların daha iyi kavranacağını ileri süren bir öğretim sürecidir (Demirel, 2012). Ausbel tarafından oluşturulmuş bir kavramdır. Yeni bilgilerle ön bilgiler arasında bağlantı kurmayı amaçlamıştır. Anlamlı öğrenmede, Ausubel’e göre üç temel esasa dikkat edilmelidir: a) İçeriğin yapılandırılması […]