Ayırt edici uyarıcı nedir ?

“Belli bir uyarıcı ortamda iken bir davranış pekiştirilirse bu uyarıcı daha sonra aynı...