Ayırt edici uyarıcı nedir ?

1)“Belli bir uyarıcı ortamda iken bir davranış pekiştirilirse bu uyarıcı daha sonra aynı...