Analitik düşünme nedir?

Öğeleri ayrıştırma, irdeleme, öğeler arasında bağlantıları ortaya koyma, bütünden parçaya, parçadan bütüne doğru...