Bağlanma nedir?

“Bebeğin kendisine bakan kişiye duygusal bağ geliştirmesidir” (Ösym,2006).