Bozulma nedir?

“Bilgi uzun süreli bellekte şemalar içinde depolanır. Şemalar içerisindeki bilgi birimleri birbiriyle ve şemayla bağlantılar kurularak depolanırlar. Geri getirmede bu bağlantılar önemli rol oynar. Şema veya şema içerisindeki bir birimin hatırlanmasıyla istenilen bilgi birimine bu bağlan­tılar kullanılarak ulaşılır. Sıklıkla kullanılan bilgi birimlerinde bu bağlantılar oldukça güçlenir ve bilgiye ulaşmak hem kolay hem de oldukça hızlı […]

Bellek destekleyici ipuçları nelerdir?

“Yeni öğrenilecek olan bilgi ile öncekiler arasında doğal olarak olma­yan bağlantıyı imgesel olarak kurmadır” (Deniz, 2007, s.311). Bilgi işlem kuramına göre her zaman eski ve yeni bilgi arasında doğal olarak ilişki kurulamaz. Bu durumda yapay bağlantılar, bellek destekleyi­ci ipuçlarıyla oluşturulur (Deniz, 2007).

Bağlantı kuramı nedir?

“Bireyin bir sorunu çözerken sınamalara giriştiğini; sınmaların sonunda sorunun çözümüne yarayan tepkileri alıp yaramayanları ayıkladığını; böylece sorunun çözümüne yarayan tepkilerin birbirine bağlanmasıyla öğrenmenin gerçekleştiğini savunur. Bağlantı kuramına göre öğrenme, sınama-yanılma süreciyle elde edilen doğru tepkilerin birbirine bağlanmasıdır” (Başaran, 2005, s.384).

Görüşme nedir?

Belli bir konu ya da problem durumuyla ilgili olarak ilgili kişi ya da kişilerden, uzmanlar­dan diyalog halinde bilgi alma sürecidir (Tan.2009). Görüşmeye Karışan Hatalar Tanıma Hatası Görüşülen kişilerde olaylar İhmal Hatası Özellikle görüşmelerin raporlaştırılması, not alma esnasında bazı olayların ve özelliklerin önemsenmeyerek ihmal edilmesi durumudur. Derleme Hatası Görüşülen kimsenin cevapları hatırlanırken bunların abartılması, büyütülmesidir.Bir bilginin […]