Sorted:

Etiket: Bandura sosyal öğrenme ilkeleri

Geleceği görebilme (öngörü) kapasitesi nedir?