Basamaklı öğrenme modeli nedir?

Bireysel farklılıları dikkate alarak öğretme öğrenme sürecinin üç basamaklı gerçekleşmesini temele alan program...