Ters analoji (Bastırılmış çatışma) nedir?

Bir kavram ya da ifadenin zıt, karşıt anlamlarından yararlanması istene­rek anlamı güçlendirme düşüncesiyle...