Bedenleştirme (Somatizasyon) nedir?

“Kîmi kez türlü yakınmaların, belli bir amaca erişmek için oluşan beden­sel bedensel belirtilerle...