Benzetişim (Simülasyon) tekniği nedir?

Gerçek ortamın benzeri olan yapay ortamlarda çoğunlukla beceriye dayalı öğ­renmelerin gerçekleştiği süreçtir (Sevindik,...