Betimsel yöntem nedir?

 “Mevcut durumu olduğu gibi belirlemeye çalışan yöntemlerdir” (Can, 2008, s.28).  Örnek yöntemler: Gözlem,...