Betimsel yöntem nedir?

Araştırılan niteliklerin veya problemin mevcut var olan durumunu olduğu gibi or­taya koymadır (Ed.Can,2008).