Biçim bilgisi nedir?

“Bireyin farkında olmadığı bastırılmış yaşantıların bulunduğu bölgedir” (Ceyhan, 2008). “Daha önce öğrendiğimiz bilgileri, deneyimleri, anıları sakladığımız yer” (Arı – Üre-Yılmaz, 1998).

Biçimlendirme (Davranışa şekil verme) nedir?

Edimsel koşullanmada, organizmanın mevcut basit davranışlardan uygun olanları pekiştirip uygun olmayanları pekiştirmeyerek, organizmaya yeni ve karmaşık dav­ranışlar kazandırılmasına denir (Öğrenme psikolojisi, 2013). Sirklerdeki hayvanların birçok davranışı, biçim­lendirme ite kazandırılır. Davranışların biçimlendirilmesi için kademeli yaklaşma yöntemi kullanılır.