Biçimlendirme (Davranışa şekil verme) nedir?

Edimsel koşullanmada, organizmanın mevcut basit davranışlardan uygun olanları pekiştirip uygun olmayanları pekiştirmeyerek, organizmaya...