Biçimsel (Formal) drama nedir?

Belli bir formata, metne, biçime bağlı kalarak, belli bir plana uygun davrana­rak konuya...