Bilgi haritası nedir?

Bir metindeki önemli bilgilerin ve bu bilgiler arasındaki ilişkilerin şematik olarak görselleştirilmesidir. Bir...