Bilinç nedir?

“Bireyin belli bir anda farkında olduğu yaşantıların bulunduğu bölgedir” (Ceyhan, 2008). “Bireyin ni­çin yorgun olduğunu ya da niçin aç ve susuz olduğunu bilmesi” (Arı -Üre -Yılmaz, 1998). “Bilinç, genel olarak, insanda farkındalığın, duygunun, algının ve bilginin merkezi olarak kabul edilen yetidir. Zihnin kendi içeriklerinin farkında olduğu, içebakış yoluyla bilinen, duyumları, algıları ve anıları ihtiva eden […]

Animizm (Kişileştirme) nedir?

“Çocuğun, nesnelerin bilinçli ya da canlı olduğuna inanmasıdır”(Ömeroğlu-Kandır, 2005, s.31). Çocuğun kurabiyelerin yanma nedenini fırının ahçıya kızması olarak düşünmesi’ (Ömeroğlu-Kan­dır, 2005, sil).

Bilinç nedir?

“İçsel ve dışsal durumların o andaki farkındalığıdır. Örneğin, çalışırken saatinize bir göz atarak saatin kaç olduğunu anlarsınız. Şoförün, polis yolu tarif ederken söylediklerinin ne anlama geldiğinin bilincinde olduğu kadar siz de dışınızdaki bu saat değişkeninin farkındasınızdır, bilincindesinizdir” (Sol­sa ve diğerleri, 2013, s.9). Bu satırları şu an okuyan sîzler ne okuduğunuzun bilincindesiniz.

Bastırma kavramı nedir?

Bireyin, kendini rahatsız eden konuları bilinçaltına iterek bu kaygıdan kurtulmasıdır (Köknel, 2006). Bir bireyin hoşlanmadığı arkadaşının düğününe, davet edildiği halde gitmeyi unutması.